Home
Contact

 
 

Terug naar overzicht sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden - training ôLeiderschapsvaardighedenö

Doelstelling
De cursus is gebaseerd situationeel leidinggeven volgens Herschey en Blanchard. De deelnemer leert zijn of haar eigen stijl te herkennen en andere stijlen te ontwikkelen. Tevens leert de deelnemer zijn of haar stijl van leidinggeven af te stemmen op de taakvolwassenheid van de medewerker. Naast kennis op het gebied van leiderschapsstijlen word aandacht besteed aan een aantal vaardigheden die essentieel zijn om goed leiding te kunnen geven.

Doelgroep
Iedereen die formeel dan wel informeel leiding geeft aan andere personen. Dit kan zowel vanuit een functie op het gebied van lijnmanagement als een rol vanuit projectmanagement.

Inhoud
De training is op de volgende manier opgebouwd:

1. Inleiding situationeel leidinggeven.
Behandeld worden:
- Invullen vragenlijst om eigen leiderschapsstijlen te ontdekken
- Uitleg vier leiderschapsstijlen
- Uitleg leiderschapsstijlen en professionele ontwikkeling

2. Leidinggeven en gedrag.
Behandeld worden:
- Uitleg communicatieniveaus
- Uitleg motieven voor gedrag afgeleid van temperamententheorie Keirsey
- Uitleg GedragsMogelijkheden Kompas (GMK)

3. Leidinggeven en beslissen.
Behandeld worden:
- Formele besluitvorming versus informele besluitvorming
- Besluitvormingsprocessen in teams
- Besluitvormingsprocessen in het bedrijf

4. Leidinggeven en delegeren.
Behandeld worden:
- Wat is delegeren?
- Plan do check act en delegeren
- Delegeren en loslaten


Planning & Organisatie

Tijdsduur
De training duurt 1 of 2 dagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Werkvormen
Bij alle onderdelen wordt gebruik gemaakt van casu´stiek die zich in de loop van de cursus steeds verder ontwikkeld. Op deze manier wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop je met je huidige ontwikkeling en persoonlijke stijl van leidinggeven jezelf je team effectiever kunt laten functioneren.

Trainers / gastsprekers
De cursus wordt verzorgd door een ervaren trainer.

Terug naar overzicht sociale vaardigheden

 
 

Home | Over AOMV | Trainingen | Coaching | Trainers | Referenties | Partners | Contact | Speciaal voor u
 
All content ©2006 AOMV. All rights reserved